FAQs Complain Problems

वडा कर्मचारिहरु

पद फाेटाे वडा नं. इमेल फाेन नं.
देवी ध्वज सुनुवार वडा सचिव ward1.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२९३१०९७
सजंय लामा वडा सचिव ward2.khijeedembarm2073@gmail.com ९८६०१९८८६०
खिला राज सुनुवार वडा सचिव ward3.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४७९०३३१३
बिर कुमार सुनुवार वडा सचिव ward4.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२९२९३९०
खिला राज सुनुवार वडा सचिव ward5.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४७९०३३१३
अर्पण सुनुवार वडा सचिव ward6.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४९६४७७६१
गणेश जंग रायमाझी वडा सचिव ward7.khijeedembarm2073@gmail.com ९८६२२४१००१
गणेश जंग रायमाझी वडा सचिव ward7.khijeedembarm2073@gmail.com ९८६२२४१००१
मिङमार शेर्पा वडा सचिव ward9.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२९३९२७४