FAQs Complain Problems

वडा नं. २

क्र.स        पद                 नम थर                              सम्पर्क नं.

१      वडाअध्यक्ष        सुरेन्द्र श‌ंकर घिमीर‍े                 ९८६०४५९५९८

२      वडा सदस्य        खिन माया घिमिरे                  ९८४३०५८८०२

३      वडा सदस्य       निमा काले शेर्पा                     ९८४४४१७९९५

४      वडा सदस्य       वाङछे शेर्पा                        ९८६१७१५३९२

५      वडा सदस्य       इन्दिरा दर्जी                        ९८४०३८३२५६

 

Population: 
१४२८
Ward Contact Number: 
९७६२२२४३१४